Bộ đổi nguồn 12v 24v xuống 5v – ABC

Bộ đổi nguồn điện 1 chiều 12v 24v xuống 5v có dòng tối đa 5A/chiếc. Được ứng dụng nhiều để lắp biển ma trận trên xe otô, giảm được rất nhiều chi phí và đơn …

Mô tả

Bộ đổi nguồn điện 1 chiều 12v 24v xuống 5v có dòng tối đa 5A/chiếc. Được ứng dụng nhiều để lắp biển ma trận trên xe otô, giảm được rất nhiều chi phí và đơn …