Bộ đổi nguồn 12V 24V sang 5V 60A ( LAVALEE)cung cấp độc quyền …

Bộ đổi nguồn 12V 24V sang 5V 60A : Input : DC 9~36V , Outpot : DC 5V60A. Là nguồn chuyên dụng lắp cho biển điện tử xe khách .

Mô tả

Bộ đổi nguồn 12V 24V sang 5V 60A : Input : DC 9~36V , Outpot : DC 5V60A. Là nguồn chuyên dụng lắp cho biển điện tử xe khách .