Báo giá sửa biển bạt – ABC

Loại dịch vụ, Đơn vị tính, Giá thành, Ghi chú. In Bạt Trung, Mét vuông, 35.000, Giảm giá khi in số lượng. Thay Bạt, Mét vuông, 100.000, Báo giá chưa tính chi phí …

Mô tả

Loại dịch vụ, Đơn vị tính, Giá thành, Ghi chú. In Bạt Trung, Mét vuông, 35.000, Giảm giá khi in số lượng. Thay Bạt, Mét vuông, 100.000, Báo giá chưa tính chi phí …