Led hắt chữ nổi cụm 3 bóng, 4 bóng – Linh kiện led – ABC

Loại led hắt dùng cho chữ nổi có 2 loại là cụm 3 bóng và cụm 4 bóng, tất cả đều chay điện 12V. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm led hắt chữ nổi 3 bóng và 4 …

Mô tả

Loại led hắt dùng cho chữ nổi có 2 loại là cụm 3 bóng và cụm 4 bóng, tất cả đều chay điện 12V. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm led hắt chữ nổi 3 bóng và 4 …